Skip to main content

Vores globale website har fået en make-over, også på indhold, så den er meget mere tilgængelig. Besøg endeligt vores globale websted og se det seneste fra Simpol.

Simpol - Simultaneous Policy

Lad os bruge vores stemmeret til at skabe handling, der forandrer.

Du kan stadig stemme på det parti, du ønsker.

Simpol handler om globale problemstillinger. De nationale forbliver i Folketinget.

Hvorfor 'rykker' vi ikke - for alvor?

Det er nemt at blive overvældet af de problemstillinger, vi hver dag møder i medierne, såvel som i vores hverdag.

De største deler vi med mennesker overalt på Jorden: Klimakrise, miljøødelæggelser, ulighed, skatteunddragelser og meget andet. Det er disse globale udfordringer, Simpol handler om.

Vi undrer os og mister måske modet, når regeringen i vores land ikke gør det, de har lovet i en valgkamp. I alle lande. Uanset regeringens ideologi og 'partifarve'. Det kan føles som om vores stemme ikke har nogen betydning. 

I Simpol mener vi, der er en bagvedliggende grund, som forhindrer den nødvendige handling.

Læs mere

Fordi ingen vil miste konkurrenceevne

Det er en regerings helt grundliggende opgave at sikre sit lands borgeres velfærd og velstand. Det kræver optimal konkurrenceevne - og ingen regering vil risikere at svække sit lands konkurrenceevne. Jobs vil blive nedlagt og investeringer finder andre mål.

Lovforslag, der øger virksomhedernes udgifter til CO2-reduktion eller miljøafgifter, svækker et lands konkurrenceevne. Sænkning af erhvervsskatten forbedrer den. Så længe ethvert land gør det isoleret - 'på egen hånd'.

Vi kalder det destruktiv global konkurrence.

Også mange andre problemer har behov for behov for global regulering, der implementeres samtidigt. Hvilket problem er vigtigst for dig?

 Læs mere

Vil du være med til at 'rykke verden'?

Politikere og regeringer over hele verden har brug for at få vores stemmer i ryggen, så de kan forhandle og træffe beslutninger, der gælder for alle lande.

Simpol er IKKE en 'vi fikser det-løsning'. Simpol er en metode, så vi på globalt niveau kan forhandle om og implementere alle de fantastiske visioner, som findes i NGO'er, virksomheder og politiske partier.

En fortsættelse af samtalen på globalt niveau, så det ikke er dem, der råber højest, der styrer. Lad os bygge på det demokratiske system, vi allerede har. Og forbedre det på demokratisk vis.

Takket være borgere som dig, er der flere og flere politikere, der støtter op om Simpol. Men vi har brug for mange flere.

Skriv under til støtte for Simpol.

Vil du være med?

Se her, hvem der anbefaler Simpol

 

Vi vil meget gerne have din støtte. Er det nu, du skal skrive under?

Du bevarer din ret til at stemme præcis, som du ønsker det.

Når du har skrevet under, sender vi besked til alle folketingsmedlemmer og EU-politikere i din storkreds, og hvis der er valg på vej, skriver vi til alle kandidater, at der nu er en vælger, der har underskrevet.

Test din viden: Spil vores online spil!

Hvordan KAN vi ændre verden? Er det gennem protest, gennem civil ulydighed eller gennem en ny form for politik? Hvad er dit syn? Spil vores onlinespil (på engelsk), Global Justice for Grown Ups nu, og find ud af det!