Ofte stillede spørgsmål - for borgere

Hvis det ikke svarer på dine spørgsmål, så send os meget gerne en mail.

Simpol er ikke et parti - det er bedre end det!

Som supporter giver du signal om, at du foretrækker at stemme på politikere og eksisterende politiske partier, der har underskrevet Simpol Løftet. Derfor behøver vi ikke endnu et parti. De nuværende politikere og partier vil vide, at de bedst opnår din og andre supporteres stemme, hvis de har underskrevet Simpol Løftet.

Det virker. Du kan læse her, hvilke politikere, der allerede har skrevet under.

Slet ikke! Skriver du under som supporter, tilkendegiver du at du har præference for kandidater, der har underskrevet Simpol Løftet, og at du sandsynligvis udelukker de kandidater, der ikke har skrevet under. Du bevarer fuldstændigt din ret til at stemme som du ønsker.

Uanset hvem du beslutter at stemme på, viser du politikerne, at de med større sandsynlighed får din stemme, hvis de har underskrevet Simpol Løftet end hvis de ikke har. På den måde kan du stemme som du vil og tilskynde alle politiske kandidater til at støtte Simpol. Din foretrukne kandidat vil så forhåbentligt være en af dem.

Det er altid nemt at støtte en underskriftsindsamling - det er jo bare en underskrift.

En underskrift til Simpol er dog mere virkningsfuld, fordi vi bruger din allerede etablerede stemmeret, og det kan politikerne ikke ignorere.

Simpol er ikke kun en kampagne, der håber at de verdensomspændende problemer bliver løst; Simpol er med sin nytænkning af stemmeretten en proces, der sikrer at de virkelig løses.

Nogle politikere vil skrive under, fordi de faktisk mener Simpol er en god ide. Andre for at få flere stemmer, og man får nemt den tanke at de nok annullerer deres Løfte efter et valg.

Men Simpol giver politikerne den sikkerhed, at Simpol først implementeres når et tilstrækkeligt antal lande er med. Før det punkt nås, er der ingen grund til at en politiker skulle trække sig igen. Hvis de trækker sig, vil de alene risikere senere helt at miste de stemmer, de ellers ville have fået.

Når vi kommer til det punkt, hvor den globale tilsutning er stor nok til at implementeringen sættes i gang og implementeres, vil de globale problemer sandsynligvis være så alvorlige, at det vil være i deres egen interesse at få det sat i gang og få det til at virke.

De virkeligt store skridt, regeringerne kommer til at skulle tage, f.eks. 60 - 80%  nedskæring af CO2 udledningen, vil ikke kunne tages af noget land alene.

Vi tror også, det er højst usandsynligt at de beslutninger og handlinger, som de enkelte lande kan tage - og sommetider tager - på egen hånd, vil blive udskudt eller forsinket fordi en masse vælgere støtter Simpol.

Man skal huske at når regeringen i et land underskriver Simpol Løftet, vil det være fordi rigtigt mange vælgere allerede har skrevet under. Når vi når det niveau af vælger-støtte, vil det være sandsynligt at flere (de fleste?) partier også har underskrevet, og altså ikke kun de/t for tiden regeringsbærende parti/er.

Og skulle en regering vælge at udskyde selv små handlinger, vil det blot invitere Simpol supportere til at stemme på andre partier næste gang.

Som det er nu, gennemføres alle aktiviteter, i de lande, der er aktive i Simpol, af frivillige, ledet af grundlægger, John Bunzl, og efter retningslinjerne i Simpol's Founding Declaration.

Vi bliver vejledt og støttet af borgere, akademikere, adfærdsforskere, NGO'er og i det hele taget enhver med indgående interesse i at løse globale problemer. For at bibeholde uafhængighed og objektivitet, modtager Simpol ingen donationer fra 'for-profit' organisationer.

I den ideelle verden, jo! FN har imidlertid en række barrierer i deres tilgang til at løse de globale problemer.

1. FN resolutioner, f.eks. om at reducere CO2 udledninger, indeholder kun meget brede målsætninger og en vag køreplan. Simpols aftaler vil derimod indeholde specificerede policies og præcise datoer for deres samtidige ikrafttræden.

2. FN resolutioner behandler typisk kun en enkelt problemstilling, som f.eks. CO2 udledninger. På den måde vil der næsten altid være lande, der vinder på aftalen og andre, der taber.

Der er altså ikke noget incitament til at samarbejde for de nationer, der står til at miste noget. Derfor arbejder vi i Simpol med at lave aftaler om mange problemstillinger på en gang, så lande, der mister noget et sted, kan opnå noget i en anden del af samme aftale. Derved bliver det i alles umiddelbare interesse at gå i gang med implementeringen og overholde den.

3. Nationale politikere, der ikke samarbejder om at implementere FNs resolutioner, risikerer ikke noget. Med Simpol bliver samtidig implementering ikke bare i alle landes interesse, men politikere, der ikke er med til at gøre det nødvendige, risikerer at miste stemmer fra Simpol supportere ved næste valg, og efterhånden som vi bliver flere, vil det helt koste dem valget.

 

Ja! I det øjeblik vi påbegynder udvikling og udformning af politikkerne, vil vi sørge for at alle Simpol supportere har mulighed for at bidrage.

Skriv til os, hvis du vil vide mere. 

Kun borgere med stemmeret har mulighed for at støtte Simpol. Alligevel har vi lagt op til at ikke-demokratiske lande kan støtte Simpol og underskrive. Men - hvorfor skulle de gøre det?

Globale problemer påvirker alle nationer - også de ikke-demokratiske - og mange af dem mærker effekten af f.eks. klimaforandringerne og konkurrence på beskatningsniveauet endnu mere alvorligt end demokratiske lande. Derfor er det i deres egen interesse at støtte Simpol - og dermed ideen om at indføre policies samtidigt.

Vi forestiller os, at i det øjeblik et antal demokratiske lande har afgivet deres støtte og underskrevet løftet om at handle på de verdensomspændende problemer samtidigt, vil ikke-demokratiske lande forstå at det også er i deres interesse at være med i processen.