Hvad ligger bag de globale problemer?

Når vi overvældes af fakta, dokumentarudsendelser, artikler og nyheder om vores mange globale problemer, er det nemt at tænke, at verdens regeringer er ligeglade, ikke forstår nogetsomhelst eller er korrupte. Og at verdens virksomheder kun tænker på profit. At det er grunden til at der ikke gøres seriøse tiltag til at løse dem.

I Simpol har vi gravet et spadestik dybere. Vi har set på de forventninger, vi alle har til vores ledere, og på de mekanismer, som 'holder' det globale marked og den globale økonomi.

Vi forventer, at regeringen stiller de nødvendige vilkår til rådighed for både borgere og virksomheder til at leve 'et godt liv'. Konkurrence er en væsentlig del i dette, og er både nødvendigt og sundt. Uden konkurrence ville mange mennesker ikke have lært mere, trænet mere - ville ikke have udforsket sine interesser og talenter. Uden konkurrence om at forbedre produkter og ydelser, var vores levevilkår ikke blevet forbedret så markant, som det er tilfældet.

Konkurrence appellerer til noget dybt i os, ansporer til innovation og exellence - og gør varer billigere for forbrugere over hele verden.

Men. Graver vi et spadestik dybere, er konkurrencen ikke længere sund. Vi kalder det Destruktiv Global Konkurrence.

Hvad sker der, når konkurrencen bliver destruktiv?

Historisk set, har regeringer kun haft et formål: At sikre borgerne deres grundlag for at tjene til livets ophold og mulighed for at forbedre deres levevilkår. Det kræver arbejdspladser og kapital.

Den destruktive globale konkurrence i vores globaliserede verden, betyder blandt andet, at hvert lands regering konstant må tilpasse sig, så landet ikke mister konkurrenceevne. De justerer måske cirkulærer og love, der fastsætter vilkår for virksomheders virke, eller justerer på skatter og afgifter. Altsammen for at sikre arbejdspladser og kapital tilflyder eller forbliver i landet.

Når et land sætter erhvervsskatten ned, følger andre efter. Når et land tøver med at afgiftspålægge CO2-udledninger, tøver alle.

Vi tror, det er denne onde cirkel, der hindrer reel handlingskraft. Vi tror, at regeringerne gerne VIL handle – men at Destruktiv Global Konkurrence betyder, at de ikke KAN.

Prøv at sætte dig i regeringernes sted, når de skal beslutte tiltag på en global problemstilling. For eksempel er det vigtigste tiltag på klimaområdet, at vi reducerer udledningen af CO2, og alligevel er der meget få lande, der gør noget som batter.

Den nødvendige hastighed kræver store forandringer. Der skal vedtages love og reguleringer, så landets virksomheder nedbringer deres CO2 udledninger, og skatter og afgifter skal justeres. Enhver regering, der gør det isoleret, løber en risiko. Lempeligere vilkår og lavere erhvervsskat i andre lande, kan få de store virksomheder til at flytte deres aktiviteter og tusinder af jobs derhen.

Ingen vil tage det første skridt - for det koster på konkurrenceevne. Og regeringen vil højst sandsynligt tabe det næste valg...

Hvad kan vi gøre ved det?

Men... Hvad nu hvis du kan hjælpe politikerne med at frigøre sig fra den Destruktive Globale Konkurrencen om kapital og arbejdspladser? Så de kan koncentrere sig om at samarbejde for fremtiden, når det gælder de virkeligt store problemer? Hvad hvis du kunne blive en del af en bevægelse, der tillader os at bruge vores stemmeret på en helt ny måde? Og bryde den onde cirkel?

Simpol er borgernes støtte til politikere!

Simpol er en forkortelse for Simultaneous Policy – en ide, der bygger videre på vores nuværende system, så vi kan handle på globale problemer.

  • Vi beslutter målene og lader de nødvendige handlinger indtræffe på samme dato, på samme tidspunkt
  • Vi stopper med 'silotænkning' omkring problemerne og kæder dem sammen
  • Vi lader ingen lande i stikken, fordi de mister konkurrenceevne
  • Vi lader alle lande blive vindere.

At støtte Simpol er som at globalisere din stemme. Du sender et effektivt signal til politikerne om at de skal støtte Simpol og dermed et reelt globalt samarbejde. Ellers risikerer de, at du i stedet stemmer på en politiker, der har underskrevet 'Løftet'.

Med din støtte til Simpol, kan vi få politikere fra hele det politiske spektrum med. Så alle stemmer bliver hørt, når de globale kriser skal addresseres..

Se her, hvem der allerede har underskrevet Simpol Løftet.

Vi håber, du vil være med. Du kan:

  1. skrive under her
  2. læse mere om os her
  3. købe bogen 'The Simpol Solution' her.
    Det er vores erfaring, at bogen giver en dyb forståelse af den kritiske, evolutionære udfordring, vi står over for, samt hvordan Simpol er en måde at bringe menneskeheden til et nyt niveau af samarbejde.
  4. finde vores YouTube kanal og se vores interviews med førende tænkere og forskere. Der kommer nye til med jævne mellemrum.