Vores politikker

Simultaneous Policy består af en række 'pakker', der hver indeholder flere emner og problemstillinger. Alle problemstillinger skal kunne karakteriseres som 'globale'. Hver pakke bliver implementeret på præcis samme dag - på præcis samme tid.

Kriterier for Simultaneous Policy

Der er tre kriterier, der definerer Simultaneous Policy:

1. 'Pakker' med mange sammentænkte problemstillinger
En Simultaneous Policy 'pakke' vil samtænke to eller flere problemstillinger, der alle defineres som globale, jf. pkt. 2 herunder. I stedet for isoleret at behandle og forhandle om et emne, f.eks. CO2-reduktion, kombinerer vi det med f. eks. afgifter på globale finansielle transaktioner.

Vi kombinerer flere problemstillinger, fordi der uundgåeligt vil være lande, der vinder og andre, der taber, hvis vi tænker i 'siloer'. Et godt eksempel er Parisaftalen fra 2015. De helt store udledere af CO2 er USA og Kina - de har en lang vej at gå, og de har meget at miste. Det underminerer deres forpligtelse på Parisaftalen eller ... får dem til at forlade den.

I Simpol mener vi, at intet land skal efterlades som en økonomisk taber, når de medvirker til at løse globale problemer. Derfor kombinerer vi to eller flere emner, så de tab en nation får ved at medvirke til at løse problemer på et område, kan balanceres med de indtægter, der opnås ved at løse andre.

2. Nærhedsprincip og Beskyttelse af den Nationale Suverænitet
Det er ikke alle emner, der skal inkluderes i Simultaneous Policy. I Simpol er vi kun optaget af de verdensomspændende problemstillinger, der kræver at alle (eller et meget stort antal nationer) trækker i arbejdstøjet. Hvis et problem kan løses af et enkelt land, af nationen selv, uden det får betydelige konsekvenser for dets internationale konkurrenceevne, kvalificerer det sig ikke til at høre under Simultaneous Policy. 

Hvis en nation for eksempel beslutter at ændre lovgivning om dødsstraf eller abort, vil det ikke have betydning for dets evne til at tiltrække internationale virksomheder eller investeringer. Det kræver ikke internationalt samarbejde at ændre det.

Vi er passionerede om mange ting i Simpol - men det er kun emner, der kræver global implementering, vi tager i betragtning til en Simultaneous Policy.

3. Samtidig Implementering
Intet land skal opleve et økonomisk tilbagestød som følge af konkurrencemæssige ulemper, der følger i kølvandet på at tage ansvar for globale problemstillinger. 

På det tidspunkt, hvor en af Simultaneous Policy 'pakkerne' er blevet udviklet og et tilstrækkeligt antal lande har tiltrådt den, bliver den implementeret på samme tidspunkt på et nærmere fastlagt og aftalt tidspunkt. Helt bogstaveligt.  På samme måde med hver af de efterfølgende 'pakker'.

Hvis du vil læse mere om udviklingen af Simoultaneous Policy, kan du - indtil videre på engelsk - downloade og læse Information Pack.

Politikker - hvem bestemmer?

Indholdet i hver af 'pakkerne' vil blive udviklet gennem en specielt designet proces, der involverer borgerne i demokratiske lande, og regeringerne i alle lande. Hvis du vil vide mere, beder vi dig læse informationspakken, der indtil videre kun foreligger på engelsk: Information Pack

Vi samarbejder også med eksperter, så vi har en mulig model til en Simultaneous Policy pakke.

Processen kan først begynde, når et tilstrækkeligt antal lande har tiltrådt Simpol Løftet, og derigennem har bekræftet deres forpligtelse til at få det til at ske.

Indtil da, vil vi fortsætte med at kontakte politikere, politiske partier og regeringer og argumentere for at støtte ideen.