Hvad er der galt med politik?

Vores stemme er noget af det mest kraftfulde, vi har - det føles bare ikke længere sådan.

Mange af os føler os narrede af og frustrerede over vores politiske ledere. Vi forlanger i stigende grad handling - både når det gælder klimaforandringer, ulighed og massemigration. Men de handler ikke. Ikke reelt, og hvorfor ikke?

Vi kalder det Destructive Global Competition – og det handler om at enhver regerings behov for at bevare landet

  • konkurrencedygtigt, 
  • attraktivt for investeringer,
  • attraktivt for transnationale virksomheder
    • og de arbejdspladser, de skaber

betyder at ingen regeringer kan gennemføre de nødvendige lovændringer, der gør dem i stand til at medvirke til at løse de globale problemer. Sådanne lovændringer vil påføre virksomhederne øgede udgifter, svække deres konkurrenceevne og i sidste ende enten lukke dem eller tvinge dem ud af landet.

Konsekvensen er, at der ikke er meget, der forandrer sig, når en ny regering kommer til - uanset hvem, der vinder valget. De er alle fanget i en ond cirkel af Destruktiv Global Konkurrence, og de har alle kun mulighed for at handle indenfor den samme snævre ramme af neoliberale muligheder.

Problemerne bliver værre, vores stemmer opleves som meningsløse - og vi føler os magtesløse. Vi kalder det pseudo-demokrati.

Vores stemmer kan give os magten tilbage

Ligesom vi troede vores stemme var blevet meningsløs, forandrer Simpol den til det mest effektive redskab.

Ved at støtte Simpol, giver du besked til politikerne om, at du i valg fremover langt foretrækker de politikere, der har afgivet Simpol Løftet, og at du sandsynligvis vil undgå de politikere, der ikke har. Politikerne risikere at miste stemmer - og miste deres mandat i Folketinget eller EU-parlamentet.

Du kan stadig stemme på det ene eller andet parti OG du kan bruge din stemme til at tvinge politikerne i et hvilket som helst parti til at støtte Simpol.

Det er som at have to stemmer. Din støtte til Simpol er din globale stemme. På valgdagen bruger du din nationale stemme.

Og det virker. Se den stadigt voksende skare af politikere, der er med, her.

Med Simpol tager vi magten tilbage - på en meget simpel måde. Vi kommer ud over 'blå, røde og grønne', Nationalister og globalister, 'os mod dem', og tager fat på de problemer, der virkelig har betydning.

Simpol betyder at vi alle er ét, unikke i vores forskellighed og forenet i vores beslutning om at løse de globale problemer, sammen og samtidigt, så alle bliver vindere. Vil du være med?