Hvorfor opleves politik som meningsløs og politikerne som uduelige?

Et års tid efter valget, sidder vi der igen! Vores forhåbninger til forandringer i den helt store skala blegner, og mange af os føler sig snydt, og frustrerede over vores politikere.

Igen troede vi, at NU skete der noget. Løfterne var der jo. Om at sætte fokus på klimaet. På flygtningestrømmen. På ulighed. Vi forventer, og forlanger i stigende grad, den nødvendige handling fra vores politikere. Men de handler ikke. Ikke reelt. Og vi fatter det ikke. Er de dumme? Grådige? Tænker kun på magt og karriere? Kan de da ikke se, hvad der sker?

Sådan har det været i årtier, og mange har deltaget i demonstrationer, underskriftsindsamlinger, er blevet medlem af en NGO- og ja, prøvet at stemme på et andet parti næste gang.

Det virker ikke. Problemerne bliver værre og værre, og vi føler os så magtesløse som borgere. Og tror, at vores stemmer ikke længere har nogen værdi.

I Simpol har vi valgt at se bagom alt dette og se, hvad der (også) styrer politikerne. Det er naturligvis komplekst, men alligevel. Lad os begynde med politikernes OPGAVE:

Enhver politiker, og i særdeleshed enhver regering, har til opgave at bevare landet

  • konkurrencedygtigt, 
  • attraktivt for investeringer,
  • attraktivt for transnationale virksomheder (og de arbejdspladser, de skaber)

Deres opgave er centreret omkring deres lands ve og vel, og deres beføjelser er centreret i den suveræne nationalstat. Imens udvikler 'markedet' sig. Begunstiget af globaliseringen og muligheden for at flytte kapital og arbejdspladser derhen, hvor vilkårene er bedst, og ligeledes placere investeringer, hvor det er mest favorabelt.

Hvert land begynder at konkurrere om at tilbyde de mest favorable vilkår, og kan ikke gennemføre de omfattende lovændringer, der gør dem i stand til at medvirke til at løse de globale problemer. Det vil påføre virksomhederne øgede udgifter, svække deres konkurrenceevne og i sidste ende enten lukke dem eller tvinge dem ud af landet.

Vi kalder det Destructive Global Competition - Destruktiv global Konkurrence.

Konsekvensen er, at der ikke er meget, der forandrer sig, når en ny regering kommer til - uanset hvem, der vinder valget. De er alle fanget i en ond cirkel af Destruktiv Global Konkurrence, og de har alle kun mulighed for at handle indenfor den samme snævre ramme.

Vi kalder det pseudo-demokrati.

Vi tror på, at politikerne generelt gerne VIL, men ikke KAN handle så omfattende som det er nødvendigt.

Vores stemmer kan give os magten tilbage

Det føles ikke rigtigt sådan længere - men vores stemmeret er noget af det mest meningsfulde og kraftfulde, vi har. Vi KAN stoppe pseudo-demokratiet ved hjælp af vores stemmeret.

Ved at støtte Simpol, sender du signal til politikerne om, at du ved, hvilket dilemma, de står i, og at du foretrækker at støtte de politikere, der selv har fået øje på det - og som derfor har afgivet Simpol Løftet. Som borger kan du stadig bakke op om 'dit parti', OG inkludere den samarbejdende, globale vinkel.

Politikere, der ikke ser det dilemma, de er fanget i, risikerer at miste stemmer - og miste deres mandat i Folketinget eller EU-parlamentet.

Poltikere, der har afgivet Simpol Løftet får på den måde en fordel fremfor politikere, der ikke har, og det uanset hvilket parti, de kommer fra. De risikerer ikke noget, hverken personligt eller på landets vegne. Simpols ide kræver at alle lande, eller et tilstrækkeligt antal, er med. Ellers vil der stadig være vindere og tabere - og vi går efter at alle vinder.

Politikere, der støtter Simpol, får tilmed mulighed for at gå i dialog med NGO'er, og forklare åbent om dilemmaet - og at et forpligtende, globalt samarbejde om lige vilkår for alle lande og virksomheder, er en forudsætning for de nødvendige beslutninger.

Det er som at have to stemmer. Din støtte til Simpol er på en og samme tid din globale og nationale stemme.

Og det virker. Se den stadigt voksende skare af politikere, der er med, her.

Med Simpol tager vi magten tilbage - på en meget simpel måde. Vi kommer ud over 'blå, røde og grønne', Nationalister og globalister, 'os mod dem', og tager fat på de problemer, der virkelig har betydning.

Simpol betyder at vi alle er ét, unikke i vores forskellighed og forenet i vores beslutning om at løse de globale problemer, sammen og samtidigt, så alle bliver vindere. Vil du være med?