Klimaforandringer

Vildere, mere ekstremt vejr, faldende høstudbytte, smeltende indlandsis og forhøjet vandstand i havene...

Vi ved godt, at det vigtigste, vi kan gøre for at standse klimaforandringerne, er en reduktion af vores CO2 -udledning. Alligevel er vi for langsomme. Alt tyder på, at vi, vores børn og alle fremtidige generationer er i fare. Vi har desperat behov for et helt afgørende globalt samarbejde.

Vores regeringer lover at tage drastiske skridt, men meget lidt sker - de er fanget af Destruktiv Global Konkurrence. Regeringerne prioriterer den økonomiske stabilitet - det er det, de er valgt til. Derfor er vi nødt til at gøre mere end bare protestere. Vi er nødt til at støtte en proces, der gør det interessant for politikerne at samarbejde globalt. Vi kan hjælpe dem som vælgere - og det er nødvendigt.

Derfor har vi brug for din støtte til Simpol.

Massemigration

I den vestlige verden er det et af de store spørgsmål, hvordan vi håndterer de millioner af mennesker, der ønsker at flytte eller flygte fra deres land eller region.

Der er mange fordele og ulemper ved immigration, og endnu flere årsager til at mennesker emigrerer. Hvad enten migranterne er fordrevet af en konflikt, af klima krisen eller reagerer på økonomisk usikkerhed, er det den ikke-regulerede strøm af mennesker, der passerer grænserne, der giver folkelig modvilje og stof til debat i parlamenter, aviser og dagligstuer overalt i verden.

Om grænserne skal være åbne eller lukkede, er i virkeligheden en overfladisk debat. Kernen handler om at mennesker skal have mulighed for at skabe et værdigt liv i deres hjemland, og derfor ikke føler behov for at emigrere. Krig skal mindskes og de fattigste lande skal støttes på reel og forsvarlig vis.

I mellemtiden skal strømmen af mennesker varetages, og det kan kun lade sig gøre, hvis verdens lande samarbejder.

Derfor har vi brug for din støtte til Simpol.

Faldende erhvervsskat og Skatteunddragelse

Erhvervsskattesatsen har været i frit fald over hele verden - i gennemsnit er den faldet 37% i årene 1980 - 2017. I Danmark er satsen faldet fra 40% i 1980 til 22% pr. 2016, svarende til 45%. Det er gode nyheder for de multinationale selskaber, men knap så godt for alle os andre. Jo færre skatteindtægter, jo mindre har vi til vores velfærd: børnehaver, skoler, hospitaler, ældrepleje og offentlig transport.

Hvad er det, der sker med erhvervsskatten?

Vi kalder det Destruktiv Global Konkurrence. Regeringer i alle lande ønsker at tiltrække investeringer, arbejdspladser og de indtægter, som skatten fra store erhvervsvirksomheder giver. Derfor sænker de erhvervsskatten for at lokke store virksomheder til landet, og når ét land gør det, føler andre sig naturligvis tvunget til at gøre det samme.

I mellemtiden flytter skattetrykket støt og roligt over til de, der ikke kan flytte sig selv eller deres indtægter andre steder hen: Til mindre virksomheder og almindelige skatteborgere.

Det samme gør sig gældende for skatteunddragelser. Alle lande frygter at de større virksomheder finder på at flytte til andre lande, og er derfor forståeligt nok længe om at erkende, når skatteunddragelse finder sted. Man vender det blinde øje til.

Igen er vi alle - over hele verden - tabere, især på den lange bane. Kun en global og samtidig indsats kan virkelig flytte noget.

Derfor har vi brug for din støtte til Simpol.

Det finansielle marked

Hvordan gør vi det globale, finansielle marked demokratisk ansvarligt ?

Det er svært at tænke på det finansielle marked uden at tænke ’casino økonomi’. Vi har opbygget en økonomisk kultur, der opmuntrer til at tage store risici for at skabe endnu større profit. Vi har på smertelig vis erfaret, at det er almindelige borgere, der står med regningen, når det går galt.

Men det globale finansielle marked er ikke kun sårbart overfor dårlig opførsel fra egne rækker. Terror, trafficking og internationale kriminelle bander og syndikater trives i en økonomi, der gør hvidvaskning nemt via lande, der tilbyder skattely.

Kapitalens frie bevægelighed gør det svært for det enkelte land at indføre reguleringer uden at påføre dem selv ekstra udgifter. Der mangler global regulering, men også her spiller Destruktiv Global Konkurrence ind.

Ideer som Tobinskat på alle finansielle transaktioner er blevet foreslået for at holde disse markeder under kontrol, men kun global og samtidig implementering af en sådan slags skat kan sikre succes.

Derfor har vi brug for din støtte til Simpol.

Bæredygtige virksomheder

Et ansvarligt og bæredygtigt erhvervsliv vil gøre os trygge i vores indkøb, og med større sandsynlighed tiltrække ikke bare vores indkøb, men også vores loyalitet og talent.

Men virksomhederne opererer på et globalt marked – deres aktier er måske noteret på de globale fondsbørser, og de har konkurrenter over hele verden. Ethvert ansvarligt eller bæredygtigt skridt risikerer at nedbringe virksomhedens fortjeneste, og det kan blive en - endog fatal - svaghed i forhold til konkurrenterne, og kan i sidste ende koste virksomhedens overlevelse..

Derfor er spørgsmålet, om virksomhederne overhovedet har råd til at agere ansvarligt, hvis konkurrenterne ikke gør det samme.

Uden en passende global regulering vil selv de mest etiske virksomheder begrænse deres ansvarlige valg til områder, der ikke underminerer deres overskud og konsolidering. Derfor er det kun få virksomheder, der tager bæredygtige eller ansvarlige beslutninger, og når de gør, kan de kun tillade sig at gøre det, når det kan give dem et markedsmæssigt forspring.

Også her er den eneste realistiske mulighed at indføre de nødvendige reguleringer samtidigt.

Derfor har vi brug for din støtte til Simpol.

Atomnedrustning

Selv efter fortidens forfærdelige grusomheder, er der aldrig nået en aftale mellem alle om atomnedrustning.

Atomnedrustning er den ultimative 'Catch 22': Det vil være langt det bedste for os alle, hvis alle afvikler deres atomvåben, men intet land vil tage det første skridt. Ingen vil give militær fordel til en rival, ikke engang når en potentiel atomkrig vil være en global katastrofe.

Årsagerne til udviklingen af atom- og andre masseudryddelsesvåben er ikke altid direkte knyttet til Destruktiv Global Konkurrence. Men krigslignende spændinger mellem nationer har ofte rod i ulighed i velstand og konkurrence om ressourcer. I en verden, hvor Destruktiv Global Konkurrence hver dag udvider kløften mellem rige og fattige, og ressourcerne bliver stadigt mere sparsomme, stiger spændingerne mellem lande, og krig truer. Så alle holder fast ved det, de har, eller øger endda udbygningen af deres våben.

Her kan Simultaneous Policy virkelig komme til sin ret. Forhandle og beslutte præcis hvordan, på hvilket tidspunkt og hvordan man håndhæver det. Samtidigt.

Derfor har vi brug for din støtte til Simpol.