Om Simpol

Simpol – Simultaneous policy – kombinerer en

  • måde at forstå globale problemer
  • ny tilgang til politik

i en valgstrategi, der får dem til at arbejde sammen.

 

Simpol blev lancheret I 2000 af erhvervsmanden John Bunzl og blev hans svar på spørgsmålet: Hvad ville du selv gøre for at løse klimaforandringerne? John Bunzl spiste søndagsmiddag med familien, og ideen kom nærmest som en åbenbaring: At alle lande nødvendigvis må handle sammen og samtidigt. Kun på den måde kan alle lande være vindere.

Siden Simpol blev grundlagt er ideen løbende blevet udviklet i samarbejde med politikere, akademikere, psykologer og medborgere.

Simpol styres af International Simultaneous Policy Organisation (ISPO).

Simpol Danmark

Simpol Danmark er en afdeling af ISPO, International Simultaneous Policy Organistion. ISPO og alle nationale afdelinger er uafhængige, non-profit organisationer.

Vi er i fuld gang med at etablere os i Danmark, og der vil derfor være dokumenter, der endnu ikke er oversat, og andre u-perfektheder. Du er velkommen til at være med, så vi kan rette op på det - og meget mere.

Hvorfor har vi brug for Simultaneous Policy?

Problemer som klimakrisen, immigration, ulighed og usikkerhed i almindelighed er globale. Derfor er vi overbeviste om, at løsningerne også skal være globale. Ægte globale, hvor markedets globale vilkår matches af - styres af - en tilsvarende global enighed om rammer og regler.

I øjeblikket er alt samarbejde i verden funderet i de nationale regeringer. Vi sætter alle vores lid til, at vores regeringer sørger for at forblive internationalt konkurrencedygtige - og politikernes begrænsede mulighed går på at fastsætte lave/re skattesatser og regulative standarder, og endda sænke niveauet, for konstant at tiltrække kapital og sikre arbejdspladser.

Enhver nation, der går i front og handler for at løse de globale problemstillinger løber derfor en risiko for at miste konkurrenceevne.

Som det er nu, er det simpelthen fundamentalt uforeneligt BÅDE at bevare sin internationale konkurrenceevne OG løse globale problemer. De nationale regeringer sidder fast i en ond cirkel, og vores problemer bliver værre og værre.

Vi mangler en reel global løsning. En måde, der kan få alle lande til at stå sammen og handle – samtidigt. Og det er os borgere, der skal få det til at ske. Vi er nødt til at stå frem og stå sammen. I dag!

Gennem Simpol – Simultaneous policy – skal der forhandles og besluttes en række pakker, der indeholder politisk handling indenfor flere forskellige områder, så det samlede 'regnskab' balancerer. Når det implementeres, vil landene kunne balancere de tab og udgifter, de har på et område med indtægter eller overførsler fra et andet område.

Hver pakke skal implementeres på samme dag, på samme klokkeslæt. På den måde er der ingen lande, der taber – alle vinder.

Simpol tilgangen er et sandsynligt svar på vores globale problemer - som alle smitter af på nationale og dagligdags problemer: Klimaforandringer, skattepolitik, ulighed. Hvis alle - eller et tilstrækkeligt antal - lande agerer samtidigt, risikerer de ikke at blive tabere, som hvis de agerede på egen hånd. Hvis de samtænker flere emner i stedet for et ad gangen, kan udgifter og indtægter fra implementeringen balanceres.

Simpol er almindelig sund fornuft. Det handler om at gå fra Destruktiv Global Konkurrence til et reelt, globalt samarbejde. Uden at skrotte den sunde konkurrence.

Vi har afdelinger og aktiviteter i flere lande over hele verden, og arbejder for at give borgere magten til og troen på at de - gennem deres allerede eksisterende stemme og valgsystem - kan både støtte og tvinge deres ledere til at implementere en tilgang som Simpols.

Vi håber, du vil skrive under.

Politisk uafhængig

Simpol er politisk uafhængig, og vi værner nøje om den.

Simpols afdelinger har ikke ret til at modtage donationer fra nogen for-profit organisationer, og har ikke ret til at fungere som velgørende organisation.

Alle vores midler kommer fra private donationer, medlemskontingenter eller bogsalg.